Data statutaire vergaderingen

De statutaire vergaderingen gaan - behalve in uitzonderlijke gevallen - door elke tweede en vierde maandag van de maand in de lokalen van het Kasteel van Zwijnaarde, J.Schayckstraat 6, 9052 Zwijnaarde om 19u. - Einde voorzien tussen 21u30-22u00. Alle vergaderingen, behalve de comissievergaderingen en de algemene ledenvergaderingen, staan open voor partners, vrienden, kennissen en geïnteresseerden in de werking van Rotary.

De club heeft een rekeningnummer op naam van vzw GIFTBE50 0682 2968 5418