Ambtswissel: het feest, Johan geeft de voorzittersketting door aan Henri!