Ambtwissel: de receptie, Johan deelt PHF's uit en bedankt de leden