maandbrief 12 - juni 2019

Tuesday, 28 May 2019

Beste vrienden en vriendinnen,

Op 6 mei hadden we een goedgevulde avond met tussenkomsten van vertegenwoordigers van vzw TAJO, vzw Enchanté, Rotarian Action Group Addiction & Prevention, Gent-Noord en Don Bosco Sint-Denijs-Westrem.

Op zaterdag 11 mei waren enkele leden van de club aanwezig op de Certificatiemeeting Rotary Foundation in Howest-Kortrijk.

Op 13 mei – datum die in gouden letters in de annalen van Rotary club Gent mag genoteerd worden – was er de uitreiking van de eerste Rotary Science Award (of ROSA) aan Prof.Dr. Sara Willems en haar team voor haar onderzoeksproject ‘QUALICOPC’ (Quality and Costs of Primary Care in Europe). Voor meer info zie artikel in bijlage.

Op 14 mei : Algemene Ledenvergadering van vzw VOG om 19u in het Balenmagazijn in Gent in aanwezigheid van Schepen Mieke Van Hecke.

Op zaterdag 25 mei : Fundraising Petanquetornooi van onze vrienden van Gent Portus Ganda op de terreinen van Haeseveld in Heusden, met deelnemers van Gent Haven, Gent Noord en nog een aantal andere clubs. Veel volk, veel ambiance, proficiat Portus Ganda!

En op 30 mei vertrekken we naar Berlijn voor de reis van de voorzitter !!

Wie niet naar Berlijn gaat kan misschien eens langskomen bij vzw Enchanté op vrijdag 31 mei vanaf 18u. Zij vieren dan hun 1-jarig bestaan: meer info en inschrijving via https://enchantevzw.be/nl/soiree-enchante

En zo zijn we reeds in de laatste maand van dit Rotary-jaar !!

Na de Berlijn-reis verwachten we iedereen op de vergadering van maandag 3 juli die helemaal in het teken zal staan van de commissie DAG. Tijdens deze vergadering komen Els Van den driessche van het Majin-huis en Marion Cahen van DUO for a JOB hun steunaanvragen verduidelijken en zullen de DAG-projecten van dit jaar, worden toegelicht (Welke projecten hebben we gesteund? Hoe kunnen we nieuwe projecten indienen? Hoe kunnen we als leden hierbij meer worden bij betrokken? ...).

Op donderdag 13 juni tussen 10u en 13u zijn jullie allen uitgenodigd op de Bloedinzameling georganiseerd door RC Gent Noord in het Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 in Gent!

Op maandag 17 juni is er dan de General Assembly (members only) tijdens dewelke Henri de Hemptinne zijn comité en zijn plannen voor volgend jaar zal uit de doeken doen.

Op zaterdag 22 juni nodigt DG Gilbert Denys alle Rotariërs en partners uit voor de districtsconferentie in de Salons Mantovani, Doorn 1 in Oudenaarde. Inschrijven voor 20 juni via https://www.rotary1620.org/en/activities/agenda/21301/district-conference

En … bouquet final… op vrijdag 28 juniambtswissel tijdens dewelke voorzitter Johan zijn ketting zal doorgeven aan inkomend voorzitter Henri. Uitnodiging hiervoor volgt later …. Maar nu al : SAVE THE DATE!!

Meer info over al deze activiteiten en inschrijvingsmogelijkheden op onze website: http://www.rotarygent.be/activity/  of op die van het district https://gent.rotary1620.org/nl/activities/agenda/

Op de website van 'Rotary in Gent' kunnen jullie ook de programma’s bekijken van de andere Gentse clubs: http://www.rotaryingent.be/agenda/

Met vriendelijke groet ,

Jacques Eichperger,

verantwoordelijke communicatie RC Gent

Verjaardagskalender juni 2019

06 Dominique Delbeke – dominique.delbeke@telenet.be

23 Jacques Eichperger – jacqueseichperger@hotmail.com

     Serge Van Hoorde – vanhoorde.pauwels@skynet.be

 


Documents attached