maandbrief 9 - maart 2019

Tuesday, 26 February 2019

Beste vrienden en vriendinnen,

Februari was een  korte maar goed gevulde maand met tal van Rotary-gebonden activiteiten:

Op 4 februari kwam de commissie DAG samen ten huize Guido. Verslag hierover zal later volgen tijdens een clubvergadering.

Op 5 februari ontving ADG Jacques  alle Gentse Rotary- en Rotaract voorzitters ten huize Roeland om een aantal gezamenlijke projecten af te spreken.

Op 8 februari kwam het comité voor de vierde keer samen ten huize Johan.

Op 11 februari ontvingen we Willem Wittenberg die ons het project MusIC kwam voorstellen en Barbara Serrus die een korte stand van zaken kwam geven over het project ‘Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoedebestrijding en sociale uitsluiting’ , waarvoor we een District Grant hebben ontvangen.

Op 18 februari kwam Frank Vander Sijpe een lezing geven over de toekomst van HR-functie

Op 19 februari kwam het comité voor de vijfde keer samen ten huize Dominique.

Op 23 februari vierden we de 114e verjaardag van Rotary International door samen met alle andere Rotary en Rotaractclubs de eerste 500 bomen te planten in wat nu het Rotary en Rotaractbos ‘Hutsepot’ genoemd zal worden.

Op 24 februari kwamen een aantal leden en partners luisteren naar de voordracht van vriend Marc over Gaston Eysselinck in de Minardschouwburg

Op 25 februari kwam de commissie Jeugd samen ten huize Jacques.

En vandaag 26 februari, exact 92 jaar geleden, ontving onze club zijn charter! GELUKKIGE CLUBVERJAARDAG AAN ALLEN!... Nog drie jaar en dan vieren we 95 jaar!

En hier dan het programma voor de maand maart

Out of the box: Zaterdag 2 maart om 19u30 in het Sint-Hendrikscollege in Deinze, nodigt Nele Van Gheluwe (RC Lovendegem) ons uit voor de Tshuapa Quiz. Zie mail van zaterdag 23/02.

Eerste mogelijkheid tot compenseren: Donderdag 7 maart om 19u15 in Hotel de Lourdes: in RC Gent-Noord komt de Gentse bouwmeester Peter Vanden Abeele een lezing houden over '1 jaar stadsbouwmeester'. Inschrijven voor 6 maart . Zie mail van zaterdag 23/02.

Maandag 11 maart : SV met partners: Prof.dr.Ruben Verborgh, geeft een lezing over 'SOLID' : data-eigenaarschap als sleutel tot innovatie! Een antwoord op de vraag wie eigenaar is van onze data op internet! Hoe kan onze informatie beter beschermd worden. Wie interesse heeft kan inschrijven via de agenda op deze site.

Tweede mogelijkheid tot compenseren op dinsdagmiddag 12 maart om 12u15 in Kasteel Coninckxdonck in Gentbrugge  komt Daniel Termont, bij onze vrienden van Gent Haven een lezing geven in het Nederlands (met een touchke Gents).  Inschrijven voor 8 maart . Zie mail van zaterdag 23/02.

En, beste vrienden en vriendinnen, zondag 17 maart, zaal Parnassus, Oude Houtlei,  THE PLACE TO BE!  Vergeet niet de kaarten van ons aperitiefconcert te verkopen of te schenken aan  familie, vrienden en kennissen en  bijkomende sponsors te zoeken  (In bijlage nog eens de uitnodiging en het sponsordossier).  Elke sponsorovereenkomst die jullie binnenbrengen (liefst zo snel mogelijk maar ten laatste voor 7 maart!) is een bijkomend bedrag dat de commissie DAG zal kunnen besteden aan onze sociale doelen!           

Zaterdag 23 maart om 9u00:  District Assembly (ex Spring Convention) in Mons georganiseerd door inkomend gouverneur Luc De Mol op zaterdag 23 maart om 9u00. Inschrijven via https://www.rotary1620.org/nl/activities/agenda/22965/dta-district-training-assembly-ex-spring-convention of via de link op de uitnodiging in bijlage (die jullie reeds op 14/02 ontvingen via Stephan).

Maandag 25 maart: 19u – Tweede deel van de  'taalwedstrijd' voor hogeschoolstudenten. 's Middags is er het eerste deel in Liège , waar Waalse studenten zich in het Nederlands zullen uitspreken over het belang van de talenkennis (voor een jury bestaande uit leden van RC Gent) en 's avonds is er dan het tweede deel waar Vlaamse studenten over hetzelfde onderwerp zullen spreken (ditmaal voor een jury bestaande uit leden van RC Liège). Wie interesse heeft kan inschrijven via de agenda op deze site.

Meer info over al deze activiteiten is te vinden op onze website (waarop de leden zichzelf en hun genodigden liefst tijdig inschrijven): http://www.rotarygent.be/activity/ 

en op die van het district https://gent.rotary1620.org/nl/activities/agenda/

Op de website van 'Rotary in Gent' kunnen jullie ook de programma’s bekijken van de andere Gentse clubs: http://www.rotaryingent.be/agenda/

Met vriendelijke groet ,

Jacques Eichperger,

verantwoordelijke communicatie RC Gent

 

Verjaardagskalender RC Gent  - Maart 2019

05 - Madjid Gordjestani -  gordjestani.madjid@gmail.com

16 - Jean-Charles De Preter - jcdp@telenet.be

17 - Jo Reyntjens - jo@cdf.be

        James Turcksin - james@turcksin.be

19 - Colette Caron (echtgenote Jean-Charles De Preter) – 09 221 18 57

28 - Pierre Huyghebaert - pierre.huyghebaert@skynet.be

29 - Robert Vergauwen - robert.vergauwen@gdwvergauwen.be

31 - Els De Bock (echtgenote Yves Feliers) - els.de.bock@telenet.be

 


Documents attached