Maandbrief 4 - oktober 2018

Thursday, 27 September 2018

Beste vrienden en vriendinnen,

Tijdens de maand september werd, na de algemene vergadering van 3/09, het bezoek van de gouverneur op 10/09 en een Kust-Soupape op 16/09, het jaar goed en wel ingezet met de voordracht  van An Hulsmans over ‘Ondernemen in 2018’. 

Daarnaast woonden op 13/09 drie leden van onze club de vergadering bij van RC Gent-Noord, uitzonderlijk in de KBC-toren, tijdens dewelke Marianne Dupré haar project ‘Een hart voor Bumba’ heeft toegelicht en tenslotte heeft onze verkozen voorzitter Henri de Hemptinne zich kunnen voorbereiden op zijn toekomstige taak tijdens de Pre-Pets-opleidingsdag van 15/09.

De contacten met Lombok werden natuurlijk ook verder onderhouden. Elisabeth Sri Unggul Ida,  zuster van Dr.Bambang, zal op de vergadering van 8 oktober hierover verslag komen uitbrengen in de club

Wat staat er op het programma van de maand oktober?

Op donderdag 4 oktober is er het ‘Kopstukkendebat’ in zaal Parnassus (organisatie alle Gentse clubs) met een wijnveiling ten voordele van vzw VOG Inschrijven via website voor 2 oktober. Deelnamekost 20€ ter plaatse te regelen (zie agenda)

Op zaterdag 6 oktober tussen 10u – 19u: E. Braunplein Gent : Onze club sponsort het event Hall of Skate 2.0 . Wie in Gent is kan eens langs gaan en zien of alles ok is!

Op maandag 8 oktober : SV met partners – met maidenspeech van Yves Feliers en verslag door Elisabeth Ida over de toestand in Lombok. Inschrijven via website!

Op zaterdag 13 oktober

- 8u30 -12u30: 10e Seminarie Verslavingspreventie met als thema ‘Schermverslaving’

- 9u30 – 12u30 : Infovoormiddag ‘Ziekenhuis zonder grenzen

- vanaf 15u: opening 14e Wijnweekend tvv vzw VOG – CIAC garage – Kom samen met vijf vrienden en maak er een gezellige namiddag of avond van!!

Op zondag 14 oktober : Na het vervullen van jullie kiesplicht …. vanaf 10u : tweede dag van het 14e Wijnweekend tvv vzw VOG

Op 19 oktober vanaf 20u00 – 03:00 : Ghentation,  after work party georganiseerd door alle Gentse Rotaractclubs met drankjes, hapjes, muziek, enz… tvv Warme Stad Gent. Onze club sponsort dit event! Dus… ga die avond eens langs in zaal Lux, Dendermondsesteenweg 140 in Gent.

Op 20 oktober  8u30- 12u30 : Accreditatievergadering Jeugd voor YEO en/of voorzitter commissie Jeugd

Op 22 oktober SV met partners : Dr.Nele Vangheluwe (RC Lovendegem) over ‘Artsen zonder vakantie’ en Mariannne Dupré over haar project “Een hart voor Bumba”. Zie agenda. Asap inschrijven via onze website!

Meer info over al deze activiteiten is te vinden op onze website (waarop de leden zichzelf en hun genodigden liefst tijdig inschrijven): http://www.rotarygent.be/activity/ 

en op die van het district https://gent.rotary1620.org/nl/activities/agenda/

En op de website van 'Rotary in Gent' kunnen jullie ook de programmatie bekijken van de andere Gentse clubs: http://www.rotaryingent.be/agenda/

Tot binnenkort!

Met vriendelijke groet ,

Jacques Eichperger

verantwoordelijke communicatie RC Gent

 

 

 

Verjaardagskalender Oktober 2018

02          verjaardag Philippe Carchonph.carchon@skynet.be

03          verjaardag Henri Vander Eecken (erelid)  09 228 47 77 - henri.vandereecken@skynet.be

13           verjaardag Marc Dubois marc.dubois@telenet.be

16          verjaardag Monique Mussche (echtgenote Denis Clement) moni.mussche@gmail.com

25          verjaardag Florence Delvoye  (echtgenote Christophe Blindeman)  delvoyeflo@gmail.com